خانه » آبگرمکن دیواری

بایگانی دسته بندی ها : آبگرمکن دیواری

اشتراک به خبردهی

آبگرمکن دیواری بوتان مدل B5418rs

http://tasisatnovin.ir

ویژگی های B5418rs تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان کم فشار سه سال ضمانت دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE دارای رده انرژی C دارای راندمان بالا، بیش از 88% دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی امکان تنظیم شعله مجهز به سیستم های ایمنی شیر اطمینان و کلید حرارتی روی مبدل و کلاهک سیستم ایمنی ... بیشتر بخوانید »

آبگرمکن دیواری بوتان مدل B3318if

http://tasisatnovin.ir

ویژگی های B3318if تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان کم فشار سه سال ضمانت دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته مجهز به سیستم های ایمنی شیر اطمینان و کلید حرارتی روی مبدل کنترل هوشمند شعله و بهره گیری از سیستم ماژولار ... بیشتر بخوانید »

آبگرمکن دیواری بوتان مدل B3315if

http://tasisatnovin.ir

ویژگی های  B3315if تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان بسیار کم‌فشار سه سال ضمانت دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته مجهز به سیستم های ایمنی شیر اطمینان و کلید حرارتی روی مبدل کنترل هوشمند شعله و بهره گیری از سیستم ... بیشتر بخوانید »

آبگرمکن دیواری بوتان مدل B4208i

http://tasisatnovin.ir

 ویژگی‌های B4208i تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان کم‌فشار سه سال ضمانت ابعاد کوچک دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE دارای رده انرژی B دارای راندمان بالا، بیش از 86% امکان تنظیم شعله امکان تنظیم دبی آب (شیر تنظیم دما) دسترسی آسان به شیر تنظیم دما سیستم حفاظت از شعله آیونایز سیستم جرقه‌زن خودکار سیستم ایمنی ... بیشتر بخوانید »

آبگرمکن دیواری بوتان مدل B3215i

http://tasisatnovin.ir

ویژگی های B3215i تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان بسیار کم‌فشار سه سال ضمانت دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته مجهز به سیستم های ایمنی شیر اطمینان و کلید حرارتی روی مبدل کنترل هوشمند شعله و بهره گیری از سیستم ... بیشتر بخوانید »

آبگرمکن دیواری بوتان مدل B3218i

http://tasisatnovin.ir

ویژگی های B3218i تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان کم فشار سه سال ضمانت دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته مجهز به سیستم های ایمنی شیر اطمینان و کلید حرارتی روی مبدل کنترل هوشمند شعله و بهره گیری از سیستم ... بیشتر بخوانید »

آبگرمکن دیواری بوتان مدل B3212i

http://tasisatnovin.ir

ویژگی های  B3212i تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان بسیار کم فشار سه سال ضمانت دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته مجهز به سیستم های ایمنی شیر اطمینان و کلید حرارتی روی مبدل کنترل هوشمند شعله و بهره گیری از ... بیشتر بخوانید »

آبگرمکن دیواری بوتان مدل B3210i

http://tasisatnovin.ir

ویژگی های B3210i تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان کم فشار سه سال ضمانت دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپاCE دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته مجهز به سیستم های ایمنی شیر اطمینان و کلید حرارتی روی مبدل کنترل هوشمند شعله و بهره گیری از سیستم ماژولار مجهز ... بیشتر بخوانید »

آبگرمکن دیواری بوتان مدل B4108

http://tasisatnovin.ir

ویژگی‌های B4108 تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان کم‌فشار سه سال ضمانت ابعاد کوچک دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE دارای رده انرژی D دارای راندمان بالا، بیش از 86% امکان تنظیم شعله امکان تنظیم دبی آب (شیر تنظیم دما) دسترسی آسان به شیر تنظیم دما سیستم حفاظت از شعله ترموالکتریکی مجهز به فندک پیزوالکتریک ضربه‌ای ... بیشتر بخوانید »

آبگرمکن دیواری بوتان مدل B3118

http://tasisatnovin.ir

ویژگی های  B3118 تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان کم‌فشار سه سال ضمانت دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته مجهز به سیستم های ایمنی شیر اطمینان و کلید حرارتی روی مبدل کنترل هوشمند شعله و بهره گیری از سیستم ماژولار ... بیشتر بخوانید »

بالا